Jump to Navigation

Бидний тухай

  Сант Марал Сан (СМС) нь ашгийн төлөө бус, нийгэмд үйлчилдэг бие даасан үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага юм. Бид 1994 оны 9-р сараас үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.

  Эрх чөлөө шударга ёс, ардчилсан зарчмыг бэхжүүлэн монголын нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулахад тус сангийн эрхэм зорилго оршино.

  Ардчиллын үйл явцыг урагшлуулах гол хүчин зүйлийн нэг өнөөгийн нөхцөлд мэдлэг, мэдээлэл болсон учир Сант Марал Сангаас мэдээллийг чөлөөтэй түгээн дэлгэрүүлэхэд онцгойлон анхаардаг. Тус Сан болон түүний Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн зүгээс иргэдэд өнөөгийн шилжилтийн үеийг даван туулахад нь дэмжлэг үзүүлэх үүднээс тэдэнд улс төрийн боловсрол олгох, өөрөө өөртөө туслах болон үүсгэл санаачлагын хөдөлгөөнийг дэмжих чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Монгол  улсад өрнөж буй шилжилтийн үйл явцын хүрээнд нийгэмд гарч буй өөрчлөлтийн талаар иргэдэд үнэн бодитой, найдвартай мэдээллийг хүргэх нь бидний зорилтын нэг юм. Бид улс төр, эдий засаг, нийгмийн янз бүрийн асуудлын таалаархи олон нийтийн санаа бодлыг тандан судалдаг. Тус Сан нь мэдээлэл  түгээх шинэ сувгийг бий болгох, улс төрийн шийдвэр гаргах явц дахь иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх замаар Монгол дахь ардчиллын үйл явцыг бэхжүүлэхийн төлөө хүчин зүтгэж буй бусад байгууллагатай хамтран ажилладаг.

  Энэхүү зорилтоо хэрэгжүүлэхийн тулд бид 1995 оны хавраас олон нийтийн санаа бодлыг тандах судалгааны баг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Тус Сангийн дэргэдэх Судалгааны төв нь 1995 оны хавраас байнгын ажиллагаатай болж өнгөрсөн хугацаанд олон тооны санал асуулга, судалгаа явуулаад байна. Судалгааныхаа дүнг бид тогтмол хэвлэн нийтэлж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр өргөн олны хүртээл болгодог. Манай судалгааны төв санал асуулгыг мэргэжлийн өндөр түвшинд аливаа улс төрийн хүчний нөлөөллөөс ангид явуулдаг учраас хамгийн бодитой, нйадвартай мэдээллийг олон нийтэд хүргэж чаддаг байгулуллагын нэг болж чадсан юм. 1996-2013 оны хоорондох Их Хурлын болон Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үр дүнтэй бидний явуулсан судалгаануудын үр дүн  ихээхэн ойртож очсон.